SIA „DZIDRA LTD” Kvalitātes politika:

 

  • Mūsu uzņēmuma īstenotās kvalitātes politikas pamatā ir klientu vēlmju un vajadzību nepārtraukta izzināšana un īstenošana, piedāvājot augsta līmeņa deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas pakalpojumus. 

  • Dažādo klientu atšķirīgās vajadzības un pieaugošā konkurence mūsu piedāvāto pakalpojumu tirgū pieprasa nerimstošu kvalitātes uzlabošanas procesu.

  • Mūsu mērķis ir saglabāt vadošās pozīcijas šajā jomā un paplašināt klientu loku.

  • Katram klientam mēs nodrošinām individuālu un viņa vēlmēm atbilstošu pakalpojumu izpildi.

  • Kvalitatīvi pakalpojumi un mūsu darbinieku kvalifikācija un kompetence ir mūsu galvenās pamatvērtības, kas nodrošina mūsu sniegto pakalpojumu kvalitātes stabilitāti. Uzņēmuma vadība nodrošina apstākļus, kas darbiniekiem dod iespēju savu darbu veikt profesionāli un kvalitatīvi.

  • SIA DZIDRA LTD apņemas nepārtraukti pilnveidot klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzlabot savu sniegumu savas pamatdarbības, darba drošības, arodveselības un apkārtējās vides aizsardzības jomā.

  • Uzņēmuma vadība apņemas ievērot un izpildīt visas LR likumdošanas prasības.

  • Gan savā uzņēmumā, gan klientiem sniegtajos pakalpojumos SIA DZIDRA LTD tiecas pielietot videi un cilvēkiem draudzīgas tehnoloģijas, taupīt dabas resursus un novērst vides piesārņojumu.

atpakaļ