Nosaukums : Dzidra LTD
Reģ. Nr.:50103008131
Adrese: Maskavas iela 121
Rīga, Latvija, LV-1003
 
Tālr.: +371 67145445
Mob.: +371 29623055
Fakss: +371 67145434
 
Banka: A/S  SEB Unibanka
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV84UNLA000200467153